Stiwdio Actorion Ifanc

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn un o ysgolion drama blaenaf y DU. Bob blwyddyn mae’r coleg yn derbyn ymhell dros 1,000 o geisiadau am yr ugain lle sydd ar gael ar ei gwrs gradd tair blynedd.

Mae ein Cyrsiau Actio blwyddyn ar gyfer pobl ifanc 16-20 yn rhoi blas o ysgol ddrama a bydd yn eich helpu i sefyll allan yn y dyrfa mewn clyweliadau. Aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i hyfforddi yn y CBCDC a rhai o brif ysgolion drama eraill y DU. Cynhelir y cyrsiau ar ddyddiau Sul (10am-3.45pm) yn ystod amser tymor o fis Medi tan fis Gorffennaf. Yn ogystal â Thechneg Clyweliad, mae’r dosbarthiadau yn cwmpasu’r nodweddion allweddol mewn hyfforddiant proffesiynol actorion:

  • Byrfyfyr
  • Testun
  • Symud
  • Llais
  • Techneg Alexander
  • Actio drwy Gân
  • Actio i’r Camera

Mae mynediad i’r cyrsiau actio ym mis Medi a chaiff ymgeiswyr eu gwahodd i fynychu clyweliad.

Gweithdy Theatr

Os ydych rhwng 12-20 oed, yn mwynhau drama ac eisiau datblygu eich sgiliau creadigol mewn lleoliad cyfeillgar ac anffurfiol, gallwch ymuno â’n Gweithdy Theatr. Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach gydag eraill o oedran tebyg yn meithrin sgiliau, profiad a hyder a fydd yn werthfawr dros ben, beth bynnag yr ydych am ei wneud mewn bywyd. Nid oes clyweliad ar gyfer y Gweithdy Theatr ac rydym ar hyn o bryd yn derbyn ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/13, a fydd yn dechrau ar 30 Medi.