Conservatoire Ifanc

Bob Dydd Sadwrn mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn gartref i’r Conservatoire Ifanc. O gamau cyntaf un eich plentyn ym maes cerddoriaeth drwy baratoad dwys ar gyfer hyfforddiant ar lefel conservatoire, mae’r Conservatoire Ifanc yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu mewn amgylchedd llawn hwyl a gwireddu eu potensial cerddorol llawn.

Wrth galon y Conservatoire Ifanc mae’r Rhaglen Uwch, sydd wedi ei hanelu at y cerddorion mwyaf ymroddedig a thalentog yng Nghymru a De Orllewin Lloegr. Mae’n galluogi pobl ifanc 8-18 i elwa o hyfforddiant cerddorol arbenigol yn un o brif gonservatoires cerddoriaeth y DU, tra’n parhau gyda’u haddysg arferol.

Mae’r Conservatoire Ifanc yn cynnig yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru, yn trwytho myfyrwyr mewn amgylchedd arbenigol lle gallant elwa o addysg gerddorol ddwys a chyfannol. Yn hollbwysig, mae’n caniatáu iddynt rannu’r profiadau hyn gyda phobl ifanc eraill, sydd â’u diddordebau a’u nodau yn debyg. Y nod yw galluogi myfyrwyr i archwilio eu gwir botensial ac i osod y sylfaeni ar gyfer bywyd cerddorol llwyddiannus a llawn.

  • gwersi un i un
  • hyfforddiant cerddoriaeth siambr
  • hyfforddiant cerddorfaol
  • gweithdai arbenigol ar gyfer cantorion a phianyddion
  • cyfleoedd perfformio
  • gallu cerddorol cyffredinol
  • technoleg cerddoriaeth
  • paratoi ar gyfer clyweliadau
  • arweiniad gyrfaoedd

Mae mynediad i Raglen Uwch y Conservatoire Ifanc drwy glyweliad. Fel canllaw ar gyfer y safon sydd ei hangen, dylai ymgeiswyr fod wedi cyrraedd, neu disgwylir iddynt gyrraedd, safon chwarae sy’n cyfateb i Radd V ABRSM erbyn eu bod yn 11 oed.

Mae’r Conservatoire Ifanc hefyd yn cynnal rhaglen Cerddoriaeth ar gyfer plant 8-11 oed a 'Cerddoriaeth Mini' ar gyfer plant 4-7 oed.