Llety

  • Gall myfyrwyr fyw mewn neuaddau preswyl neu dai a rennir gyda myfyrwyr eraill
  • Mae stafell ar gael mewn neuadd breswyl ar gyfer pob myfyriwr sy’n cychwyn ym mis Medi, a bydd hon ar gael trwy gydol eu cwrs
  • Mae’r neuaddau yn Severn Point – safle diogel o dan reolaeth lawn, o fewn deng munud ar droed o’r coleg
  • Caiff ôl-raddedigion eu lleoli gyda’i gilydd fel arfer, a felly hefyd fyfyrwyr rhyngwladol
  • Mae pob llofft/stydi breifat, a’i chyfleusterau ei hun, mewn fflatiau chwe-llofft gyda stafell fyw gyffredin a chegin â’r holl gyfarpar
  • Codir rhent o £116.25 yr wythnos (2015/2016) yn cynnwys trydan, dŵr, yswiriant eiddo personol, trwydded deledu gymunedol, teledu cymunedol, pecyn digidol Sky a mynediad band-llydan i’r rhyngrwyd
  • Mae’r cytundebau am 42 o wythnosau, o fis Medi tan fis Gorffennaf, felly does dim rhaid i chi symud symud eich holl eiddo allan dros y Nadolig a’r Pasg
  • Mae cytundebau 52-wythnos ar gael os ydych am fyw yng Nghaerdydd ar hyd y flwyddyn gron
  • Mae gan neuaddau gyfleusterau golchi dillad a storio beiciau, a gwasanaeth concierge 24-awr
  • Gall y coleg ddarparu rhestrau o eiddo sydd ar gael i’w rentu a landlordiaid lleol cymeradwy o fewn cyrraedd hawdd i’r coleg ar droed