Bywyd Myfyrwyr

Fel myfyriwr yn CBCDC byddwch yn elwa ar fod yn rhan o gymuned gyfeillgar a chefnogol. Er bod y cyrsiau’n gofyn llawer iawn gennych ac y bydd yn rhaid i chi weithio oriau maith, rydym yn sicrhau fod digon o gyfleoedd i chi ymlacio a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol braf.