Sut i Ddod o Hyd i Ni

Trenau/Bysys

Mae Gorsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd ryw 10-15 munud ar droed o’r coleg. Mae gwasanaethau tren mynych o Orsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd i holl brif ddinasoedd Prydain.

Mae gwasanaeth bob hanner awr yn cysylltu Caerdydd â gorsaf Paddington Llundain, taith o lai na dwy awr.

Mae bysys yn gadael o’r brif orsaf fysys o flaen yr orsaf reilffordd ac yn aros y tu allan i’r Coleg ar Heol y Gogledd. Ymwelwch â gwefan Bws Caerdydd neu ffoniwch 0870 608 2608 am fanylion pellach. Bydd tacsi o’r orsaf reilffordd ganolog/gorsaf fysys yn costio rhyw £5.

Mewn Car

Mae’n hawdd cyrraedd Caerdydd ar hyd yr M4 o bob rhan o’r DU.

Teithio i’r gorllewin ar yr M4:

  • Gadewch y draffordd ar Gyffordd 29, dilynwch yr A48.
  • Dilynwch yr arwyddion i’r A470/Canol y Ddinas.
  • Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar yr A470 ar y llaw dde, gyferbyn ag adeiladau neo-glasurol y Ganolfan Ddinesig ac ychydig cyn Castell Caerdydd.

Teithio i’r dwyrain ar yr M4:

  • Gadewch y draffordd ar Gyffordd 32, dilynwch yr A470 tuag at Ganol y Ddinas.
  • Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar yr A470 ar y llaw dde, gyferbyn ag adeiladau neo-glasurol y Ganolfan Ddinesig ac ychydig cyn Castell Caerdydd.

Parcio

Does dim llefydd parcio ar gael yn y coleg. Fodd bynnag, mae meysydd parcio talu ac arddangos drws nesaf i’r coleg ac ar hyd a lled y Ganolfan Ddinesig, gyferbyn â phrif fynedfa’r coleg ar ochr arall Ffordd y Gogledd. Mae yna nifer o feysydd parcio aml-lawr yng nghanol y ddinas hefyd, ryw 5-10 munud ar droed o’r coleg.