Amdanom Ni

“Rydym yn ceisio meithrin cyfuniad rhyfeddol yn ein myfyrwyr: ymroddiad; techneg a dawn artistig; naws llawn 'ffantasi'. Ond, yn anad dim, rydym yn cynorthwyo myfyrwyr i ddod o hyd i’w llais unigol eu hunain. Y bobl ifanc hyn yw allwedd diwylliant ein dyfodol.”
Hilary Boulding, Prifathro

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Conservatoire Cenedlaethol Cymru a rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru, yn cystadlu ochr yn ochr â grŵp rhyngwladol o gonservatoires a cholegau celfyddydol arbenigol am y myfyrwyr gorau ledled y byd, gan alluogi myfyrwyr i fynd i fyd cerddoriaeth, theatr a phroffesiynau cysylltiedig a dylanwadu arnynt.

Llais Artistig - Mae’r Coleg yn addysgu rhai o’r myfyrwyr mwyaf talentog o bob rhan o’r byd, gyda’r nod o roi iddynt nid yn unig y sgiliau technegol a’r grefft sydd eu hangen arnynt i lwyddo ar lefelau uchaf y proffesiwn, ond hefyd eu cynorthwyo i ddatblygu ei ‘llais’ artistig eu hunain.

Amrywiaeth Creadigol - Mae calendar digwyddiadau’r Coleg yn llawn o dros 300 o berfformiadau cyhoeddus bob blwyddyn, yn cynnwys cyngherddau cerddorfaol, datganiadau, drama, opera a theatr gerdd. Mae amrywiaeth creadigol y Coleg yn sicrhau amgylchedd ysgogol a phrofiad eang i fyfyrwyr pob disgyblaeth.

Gwthio Ffiniau - Mae gan ein hathrawon ymroddedig gyfoeth o brofiad proffesiynol a phrofiad yn y diwydiant ac mae’r Coleg yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau celfyddydol uchel eu proffil, yn cynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, BBC NOW, artistiaid a chyfarwyddwyr ar ymweliad, er mwyn sicrhau bod natur alwedigaethol unigryw ein rhaglen hyfforddiant yn adlewyrchu arfer ac amodau presennol y byd proffesiynol.

Mae’r Coleg yn gwthio ffiniau yn gyson gyda rhaglenni astudio arloesol a chyffrous wedi eu teilwra i ofynion y diwydiannau celfyddydau a chreadigol cyfoes. Yn 2009, blwyddyn pen-blwydd y Coleg yn 60 oed, daeth y Coleg yn Gonservatoire Steinway-gyfan cyntaf y DU. Byddwn bob amser yn canolbwyntio ar y dyfodol ac rydym yn falch dros ben o dalent rhagorol ein myfyrwyr.

Amgylchedd Unigryw - Mae’r Coleg, sydd wedi ei leoli ar dir Castell Caerdydd ac yn ffinio ag un o barciau trefol mwyaf a harddaf y DU, yn adnabyddus am ei gymeriad cynnes a chroesawgar arbennig. Gydag ychydig dros 600 o fyfyrwyr mae yma deimlad gwirioneddol o gymuned a gallwn gynnig lefel ardderchog o gefnogaeth i’n myfyrwyr.

Ein Huchelgais - Ein huchelgais yw gwneud cyfraniad hyd yn oed mwy canolog i fywyd diwylliannol Caerdydd, i Gymru, a thrwy ein graddedigion, i’r diwydiant celfyddydol yn rhyngwladol.